Servicii de salubrizare Feldioara

Servicii pentru domeniul public

Oferim beneficiarilor noştri servicii complete de salubrizare stradală și piețe agroalimentare:

  • măturatul manual şi mecanizat al carosabilului, trotuarelor şi parcărilor, etc.;
  • stropirea şi spălarea carosabilului;
  • curăţarea rigolelor;
  • colectarea deşeurilor stradale accidentale;
  • amplasarea pe domeniul public şi golirea coşurilor şi containerelor;
  • intreţinerea şi cosirea parcurilor şi a zonelor verzi aferente căilor rutiere.