Prezentare

SC Marienburg Scup SRL funcţionează prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 / 2016. ca succesor de drept al R.A.A.D.P si este o societate care  gestionează serviciile publice de salubrizare al deșeurilor municipale.

Marienburg Scup SRL detine toate autorizaţiile necesare funcţionării şi dotăriile necesare inclusiv depozit de deşeuri autorizat. Prin contractul de delegare al Asociaţiei, societatea se ocupă cu servicii publice de salubrizare în localitatea Feldioara din judeţul Brasov, incluzând colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase;  salubrizarea stradală inclusiv deszăpezirea şi împrăştierea de material antiderapant pe timp de iarnă; administrarea pieţelor publice.

SC Marienburg Scup SRL functioneaza in baza codul CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase, cu Licenta nr. 4067 din 13.10.2017 – Clasa 3.

Societatea este membru al organizaţiei profesionale şi patronale  a serviciilor publice și comunale Liga Citadină.

Domeniul de activitate:

 1. Servicii de salubrizare şi gestionarea deşeurilor
  • Curăţenia localitatii:
   • măturat manual, măturat mecanic, ras rigole, adunat deşeuri grosiere, ridicat cadavre animale mici, întreţinere coşuri de gunoi stradale, adunat şi transportat gunoi stradal, spălat străzi şi trotuare, stropit străzi.
  • Lucrări de iarnă:
   • împrăştiat material antiderapant din mijloace mecanice şi manual, curăţat zăpadă cu mijloace mecanice, curăţat zăpadă şi gheaţă manual, degajat zăpadă, transport zăpadă.
  • Curăţenia de primăvară pe toate terenurile aparţinând domeniului public din localitatea Feldioara, sat Rotbav si Reconstructia.
   • Degajarea obiectelor nefolosibile (transportul gratuit al acestor obiecte într-o perioadă cu durată anunţată în prealabil).
  • Colectarea şi transportarea gunoiului menajer din oraşul Feldioara şi din gospodăriile satelor învecinate.
  • Valorificarea deșeurilor reciclabile.
  • Întreținere spații verzi
  • Înființarea sistemului de colectare ”door to door”.
 2. Administrarea pieţei centrale.
 3. Servicii de închiriere utilaje.

Misiune:

Misiunea Marienburg Scup SRL este de a asigura servicii moderne și performante în folosul comunității feldiorene pe domeniile salubritate, administrare piețe și respectând regulile și procedurile impuse de standardele de calitate.

Cu o garnitură de specialiști, unii dintre ei lucrând de o viață în activitatea de gospodărire comunală, în cei peste 2 ani de funcționare Marienburg Scup SRL s-a impus în existența cotidiană, răspunzând cu promptitudine solicitărilor comunității și așteptărilor acesteia. Activitatea complexă este structurată pe domeniile salubrizare, administrare piețe.

Marienburg Scup SRL colectează deșeuri menajere și asimilabile cu acestea de la populație – asociații de locatari/proprietari, populație case, agenți economici, instituții, deservind în total circa 6000 de clienți din localitatea Feldioara.

Marienburg Scup SRL asigură permanent salubrizarea căilor publice ale orasului Feldioara pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului.

Toată această activitate desfășurată este atent monitorizată de reprezentanții autorizați ai Primăriei Feldioara.

Marienburg Scup SRL colectează și transportă la solicitarea persoanelor fizice și juridice, pe baza unei comenzi, și alte tipuri de deșeuri cum ar fi: deșeuri provenite din demolări; deșeuri agricole provenite de la unități agricole sau zootehnice; crengi rezultate din tăierea și curățarea copacilor. Marienburg Scup SRL își desfășoară activitatea de transport a deșeurilor municipale cu personal adecvat și mijloace de transport specializate, în condițiile de protejare a mediului și a sănătății publice.

Managementul integrat cu colectarea selectivă a deșeurilor – este abordat de către Marienburg Scup SRL prin derularea unui program ce cuprinde case, instituții publice și agenți economici din orasul Feldioara. De câțiva ani, pe acest domeniu s-a statornicit o colaborare fructuoasă cu Liga Citadina.

Ca administrator al piețelor din orasul Fledioara, Marienburg Scup SRL este preocupată permanent atât de modernizarea spațiilor acestora cât și de crearea condițiilor propice de desfășurare a activității producătorilor particulari și a agenților economici.

Marienburg Scup SRL participă alaturi de intreaga comunitate la indeplinirea obiectivelor impuse in ceea ce priveste colectarea deseurilor selectiv, respectand toate normele europene in domeniu.

Obiectivul nostru prioritar rămâne asigurarea unor servicii moderne și performante, satisfacerea cerințelor și așteptărilor tuturor clienților noștri, actuali și potențiali, cu servicii de calitate.