Prezentare

SC Marienburg Scup SRL funcţionează prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 / 2016. ca succesor de drept al R.A.A.D.P si este o societate care  gestionează serviciile publice de salubrizare al deșeurilor municipale.

Marienburg Scup SRL se ocupă cu servicii publice de salubrizare în localitatea Feldioara din judeţul Brasov, incluzând colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase;  salubrizarea stradală inclusiv deszăpezirea şi împrăştierea de material antiderapant pe timp de iarnă; administrarea pieţelor publice.

SC Marienburg Scup SRL functioneaza in baza codul CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase, cu Licenta nr. 4067 din 13.10.2017 – Clasa 3.

Societatea este membru al organizaţiei profesionale şi patronale  a serviciilor publice și comunale Liga Citadină.

Domeniul de activitate:

 1. Servicii de salubrizare şi gestionarea deşeurilor
  • Curăţenia localitatii:
   • măturat manual, măturat mecanic, ras rigole, adunat deşeuri grosiere, ridicat cadavre animale mici, întreţinere coşuri de gunoi stradale, adunat şi transportat gunoi stradal, spălat străzi şi trotuare, stropit străzi.
  • Lucrări de iarnă:
   • împrăştiat material antiderapant din mijloace mecanice şi manual, curăţat zăpadă cu mijloace mecanice, curăţat zăpadă şi gheaţă manual, degajat zăpadă, transport zăpadă.
  • Curăţenia de primăvară pe toate terenurile aparţinând domeniului public din localitatea Feldioara, sat Rotbav si Reconstructia.
   • Degajarea obiectelor nefolosibile (transportul gratuit al acestor obiecte într-o perioadă cu durată anunţată în prealabil).
  • Colectarea şi transportarea gunoiului menajer din oraşul Feldioara şi din gospodăriile satelor învecinate.
  • Valorificarea deșeurilor reciclabile.
  • Întreținere spații verzi
  • Înființarea sistemului de colectare ”door to door”.

Misiune:

Misiunea Marienburg Scup SRL este de a asigura servicii moderne și performante în folosul comunității feldiorene pe domeniile salubritate, administrare piețe și respectând regulile și procedurile impuse de standardele de calitate.

Marienburg Scup SRL colectează deșeuri menajere și asimilabile cu acestea de la populație – asociații de locatari/proprietari, populație case, agenți economici, instituții.

Marienburg Scup SRL asigură permanent salubrizarea căilor publice ale orasului Feldioara pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului.

Toată această activitate desfășurată este atent monitorizată de reprezentanții autorizați ai Primăriei Feldioara.

Marienburg Scup SRL participă alaturi de intreaga comunitate la indeplinirea obiectivelor impuse in ceea ce priveste colectarea deseurilor selectiv, respectand toate normele europene in domeniu.

Obiectivul prioritar rămâne asigurarea unor servicii moderne și performante, satisfacerea cerințelor și așteptărilor tuturor clienților, actuali și potențiali, cu servicii de calitate.