Politica de remunerare

Politica de remunerare

Politica de remunerare este in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu respectarea Hotararilor Consiliului Local Feldioara si ale Adunarii Generale a Asociatului Unic si cu Deciziile Consiliului de Administratie.