Salubrizare

Servicii salubrizare

Efectuăm servicii de colectare pentru toate tipurile de deşeuri atât pentru persoane fizice cât şi pentru agenţi economici. Deseurile odata colectate sunt repartizate fie catre reciclatori/valorificatori fie catre Depozitul Ecologic Zonal FIN-ECO.

Categorii de deseuri colectate:

 • deşeuri menajere şi asimilabile acestora;
 • deşeuri din activităţi comerciale;
 • deşeuri reciclabile;
 • deşeuri provenite din construcţii şi demolări;
 • deseuri de la fose septice si canalizare;

Urmarim sa reducem la minimum impactul pe care deşeurile îl produc asupra noastră, a tuturor: populaţie şi operatori de salubritate deopotrivă. In acest sens au fost reamenajate platformele de precolectare a deşeurilor, cu sprijinul şi monitorizarea Primăriei Feldioara. Majoritatea acestor platforme au fost integrate în peisajul citadin, astfel limitându-se impactul deşeurilor asupra mediului.

Acte necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru agenti economici:

 • Cerere tip, Fişă omologare deşeuri – la sediul societăţii
 • Cod fiscal (CUI) – copie
 • Ştampila societăţii
 • Un act din care să reiasă adresa punctului de lucru: act de vânzare-cumpărare/contract de închiriere

Acte necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru persoane fizice:

 • Cerere
 • B.I. sau C.I.
 • Contractul de proprietate/închiriere

Punem la dispoziţia clienţilor noştri diverse tipuri de recipiente de precolectare astfel:

 • europubele de plastic de 120 şi 240 litri;
 • eurocontainere de 1,1 mc;
 • containere de 4 mc, 5-5,5 mc, 7 mc, 9 mc, 16 mc, 18 mc si 24 mc;
 • saci de colectare pentru deşeuri provenite din construcţii;
 • saci pentru colectare deșeuri vegetale;
 • recipiente tip clopot pentru colectarea deseurilor reciclabile.

SC Marienburg Scup SRL efectuează activitatea de transportare a deşeurilor menajere în condiţii de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei cu utilaje de nouă generaţie, autogunoiere şi autobasculante, respectând strict graficul de lucru stabilit. In acest sens exista activitatea de spalare/igienizare a eurocontainerelor si pubelelor.