Certificari

Certificari

Potrivit legislației aplicabile domeniului reglementat, pe cerințele Legii comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (republicată) și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (republicată), furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare este permisă operatorilor cărora li se atribuie delegarea gestiunii serviciului de utilități publice prin contractul de concesiune și se acordă licența în domeniul reglementat de către ANRSC.

Autorizatie de mediu Marienburg SCUP – vizata 2023[PDF]
Autorizatie de mediu Marienburg SCUP – vizata 2022[PDF]
Licenta ANRSC – 2022[PDF]
Autorizatie de mediu Marienburg SCUP [PDF]
Certificat de inregistrare Marienburg SCUP [PDF]
Licenta de salubritate Marienburg SCUP [PDF]